Fujian Medical University

  Fujian, Fuzhou, Taijiang District                        Tuition Fee: 35,000 RMB Hostel Fee: 6,000 RMB

Capital Medical University

 beijing province, city beijing ,china                            Tuition Fee: 50,000 RMB Hostel Fee: 6,000 RMB

Anhui Medical University

 Anhui province, Hefei city                        Tuition Fee: 30,000 RMB Hostel Fee: 6,000 RMB

Wuhan University

 hubei province, Wuhan  city                      Tuition Fee: 32,000 RMB Hostel Fee: 6,000 RMB

Zhengzhou University

Henan province,  city Zhengzhou                       Tuition Fee: 35,000 RMB Hostel Fee: 6,000 RMB

NANJING MEDICAL UNIVERSITY

jiangsu    province ,nanjing  city                                       Tuition Fee: 34,000 RMB Hostel Fee: 6,000 RMB

Shihezi University

Xinjiang   province, shihezi City                                              Tuition Fee: 30,000 RMB Hostel Fee: 6,000 RMB

Jilin University

 jilin province, changchun City                                              Tuition Fee: 33,000 RMB Hostel Fee: 6,000 RMB